הפואמה על מרדכי מילר / ד"ר יוסי אהרונסון

 

הקפיצה

לעתים סיפור מסיט בחיים

כמו רכבת מפס אחד לשני.

 

2. לודז' פולין 8.9.1939

קופצים בזמן

לודז' פולין

עיר מפורקדת

מחכה לכניסת כובשיה

מגישה כמנחה שבע מאות אלף תושב.

על כל עשרה,

ששה פולנים שלושה יהודים וגרמני אחד!

להמשיך לקרוא